Grupo de Tecnoloxías Multimedia

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
24/05/2011
Códigos de adscrición de departamento
D00t14
Códigos de adscrición de centro
305
Código
SC9

Contact

Enderezo
E.E.Telecomunicación
Rúa Maxwell S/N
Campus Universitario de Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Spain
Teléfono
986812133
Fax
986812116
Páxina web
http://gtm.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Procesamento de imaxe e video: detección e clasificación de eventos, rexistro de imaxes, análise e recoñecemento facial, visión artificial.
Recoñecemento de padróns, aprendizaxe automático, identificación biométrica multimodal
Procesamento da fala: recoñecemento da fala e de falantes, análise e procura en voz, conversión texto-fala e fala-texto, transformación de voces.
Acústica e audio: acústica arquitectónica, acústica submariña, medidas e métodos numéricos para acústica, sistemas de adquisición e procesado de sinais acústicas, calidade do son e procesado de sinais de audio.
Palabras chave
análise da fala
análise de imaxe e video
análise de audio e acústico
recoñecemento de padróns

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Medidas acústicas de nivel de presión sonora, intensidade acústica, etc.
Consultoría acústica, orientada á acústica de salas, aillamento acústico, diagnose e control do ruido, contaminación acústica aérea e submariña, lexislación asociada, etc.
Análise do son, procesamento dixital do sinal sonoro, transducción, etc.
Deseño de sistemas acústicos, tanto na parte acústica como en outro tipo de sistemas ou interaccións (eléctricas, magnéticas, etc.).
Formación, mediante a organización de diversos cursos, obradoiros e xornadas, relacionados directa ou indirectamente co son, o audio e a acústica.
Deseño de sistemas de visión artificial
Solucións de análise de video

Membros de grupo

Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Coordinador/a
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
sen asignacion
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro

Resultados de investigación