Grupo de Tecnoloxías Multimedia

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
01/11/1997
Códigos de adscrición de departamento
D00t14
Códigos de adscrición de centro
305
Código
SC9

Contact

Enderezo
E.E.Telecomunicación
Rúa Maxwell S/N
Campus Universitario de Lagoas-Marcosende
36310 Vigo, Spain
Teléfono
986812133
Fax
986812116
Páxina web
http://gtm.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Procesamento de imaxe e vídeo: detección e clasificación de eventos, rexistro de imaxes, análises e recoñecemento facial, visión artificial, recoñecemento automático de lingua de signos.
- Recoñecemento de patróns, aprendizaxe automática, identificación biométrica multimodal.
- Procesamento do fala: recoñecemento do fala e de falantes, análises e procura en voz, conversión texto-fala e fala-texto, transformación de voces, detección de enfermidades, subtitulado automático.
- Acústica e audio: acústica arquitectónica, acústica submarina, medidas e métodos numéricos para acústica, sistemas de adquisición e procesado de sinais acústicos.
- Desenvolvemento de prototipado de sistemas de detección de estado emocional/saúde por voz.
Palabras chave
Análise do fala, análise de imaxe e vídeo, análise acústica, recoñecemento de patróns, tecnoloxía de lingua de signos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Medidas acústicas de nivel de presión sonora, intensidade acústica, etc.
- Consultoría acústica, orientada á acústica de salas, illamento acústico, diagnóstico e control do ruído, contaminación acústica aérea e submarina, lexislación asociada, etc.
- Deseño de sistemas acústicos, tanto no seu parte acústica como noutro tipo de sistemas ou interaccións (eléctricas, magnéticas, etc.)
- Formación, mediante a organización de diversos cursos, talleres e xornadas, relacionados directa ou indirectamente co son, o audio e a acústica.
- Deseño de sistemas de visión artificial.
- Solucións de análises de vídeo.
- Tecnoloxía de fala para o galego.

Membros de grupo

Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Coordinador/a
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro
Teoría de la señal y comunicaciones
Miembro

Resultados de investigación