Grupo para a Análise Empresarial "GRUPAEM"

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Campus Universitario As Lagoas s/n. 32004. Ourense
Teléfono
988368740
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Análise sectorial de factores determinantes de competitividade. Igualdade e innovación no ámbito empresarial.
Palabras chave
Xestión, turismo, empresas, igualdade, competitividade, innovación

Resultados de investigación