GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Combustión
Modelado, simulación e optimización de equipos térmicos.
Simulacións dinámicas da resposta térmica de Edificios e as suas Instalacións
Materiales de Cambio de fase.
Enxeñería Biomédica.
Sistemas Anticontaminación de Motores de Automoción.
Ebulición.
Sistemas de recuperación de calor residual para automoción.
Aerodinámica de vehículos.

Group members

Mecánica de fluidos
Miembro
Mecánica de fluidos
Miembro
Mecánica de fluidos
sen asignacion
Máquinas y motores térmicos
sen asignacion
Mecánica de fluidos
Personal Apoio
Máquinas y motores térmicos
Personal Apoio
Máquinas y motores térmicos
Coordinador/a
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
sen asignacion
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Mecánica de fluidos
sen asignacion
Ingeniería mecánica
Miembro
Máquinas y motores térmicos
sen asignacion
Mecánica de fluidos
Miembro
Máquinas y motores térmicos
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio

Research results