Investigación Educativa

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
30/03/2017
Códigos de adscrición de centro
105
Código
DO1

Contacto

Enderezo
Facultade de Ciencias da Educación / Campus As Lagoas (Ourense)
Teléfono
988 387 307
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Desenvolvemento institucional e avaliación de centros educativos e de formación

Investigadores

Didáctica y organización escolar
Membro
Métodos de inves.y diagnóst.en educación
Membro
Didáctica y organización escolar
Coordinador/a
Didáctica y organización escolar
Membro
Didáctica y organización escolar
Membro
Didáctica y organización escolar
Membro
Didáctica y organización escolar
Membro

Resultados de investigación