Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias da Educación, Doctor Temes, s/n, 32004, Ourense
Teléfono
988 387 065
Correo electrónico
Páxina web
http://grupoinvestigacionhi14.webs.uvigo.es

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Innovación educativa
Tecnoloxías da información e comunicación aplicadas a educación
Desenvolvemento profesional do docente
Deseño e avaliación de proxectos curriculares innovadores
Temas transversais
Educación ambiental
Educación para a saúde e educación sexual
Ensinanza das ciencias experimentais
Educación especial
Inadaptación social
Palabras chave
Investigación acción, TIC, historias de vida, deseño, desenvolvemento, implementación do currículo, avaliación do currículo, ensinanza das ciencias, educación ambiental, educación para a saúde, sexualidade

Membros de grupo

Didáctica de las ciencias experimentales
Investigador/a Principal
Psicobiología
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Didáctica y organización escolar
Coordinador/a
Teoría e historia de la educación
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Teoría e historia de la educación
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica de las ciencias sociales
Subdirector/a 2
Área externa
Colaborador/a
Didáctica y organización escolar
Miembro
Didáctica de la matemática
Subdirector/a

Resultados de investigación