Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Contacto

Enderezo
Facultade de Ciencias da Educación, Doctor Temes, s/n, 32004, Ourense
Teléfono
988 387 065
Correo electrónico
Páxina web
http://grupoinvestigacionhi14.webs.uvigo.es

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Innovación educativa
Tecnoloxías da información e comunicación aplicadas a educación
Desenvolvemento profesional do docente
Deseño e avaliación de proxectos curriculares innovadores
Temas transversais
Educación ambiental
Educación para a saúde e educación sexual
Ensinanza das ciencias experimentais
Educación especial
Inadaptación social
Palabras chave
Investigación acción, TIC, historias de vida, deseño, desenvolvemento, implementación do currículo, avaliación do currículo, ensinanza das ciencias, educación ambiental, educación para a saúde, sexualidade

Group members

Didáctica de las ciencias experimentales
Investigador/a Principal
Psicobiología
Miembro
Didáctica y organización escolar
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Sin asignar
Miembro
Didáctica y organización escolar
Coordinador/a
Didáctica de las ciencias experimentales
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Didáctica y organización escolar
Miembro
Área externa
Colaborador/a
Desconocida
Miembro

Research results