Laboratorio de Redes

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
- Eficiencia enerxética en redes de datos
- Redes de sensores
- Análisis de prestacións de redes de comunicacións
- Aplicación das redes sociais, aprendizaxe informal e xogos á xestión do coñecemento e o aprendizaxe.
Palabras chave
Ethernet, 5G, IoT, gamification, EPON

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Formación en tecnoloxía de redes
- Deseño, despliegue e optimización de redes de datos
- Desplegue e optimización de redes de sensores.

Resultados de investigación