Linguaxes e Sistemas Informáticos

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Informática Industrial
Sistemas de Información
Interacción Persona-Ordenador (IPO)
Ensino asistido por ordenador
Palabras chave
IPO
SI
II
IoT
e-learning

Resultados de investigación