MEDEA Iuris

Datos xerais

Data de alta
08/04/2016
Códigos de adscrición de departamento
D00x02
D00x03
Códigos de adscrición de centro
103
Código
MDA-I

Contact

Enderezo
Facultade de Dereito - Campus de Ourense - As Lagoas s/n - 32004 - Ourense
Teléfono
988 368 819
Correo electrónico
Páxina web
http://medeaiuris.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Medio ambiente, auga e sustentabilidade.
Dereitos humanos, ciencia e tecnoloxía.
Resolución de conflito alternativa.

Membros de grupo

Derecho administrativo
Coordinador/a
Filosofía del derecho
Miembro
Dcho. internal.público y relac.internac.
Miembro
Derecho internacional privado
Investigador/a Principal
Filosofía del derecho
Investigador/a Principal
Filosofía del derecho
Miembro
Dcho. internal.público y relac.internac.
Miembro
Derecho internacional privado
Miembro
Derecho internacional privado
Miembro
Derecho administrativo
Miembro

Resultados de investigación