NEV (Nutrición y Viticultura)

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias / Campus As Lagoas (Ourense)
Teléfono
988 387 059
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Agroinformática para a viticultura.
Fertilidade e manexo das terras dos viñedos, nas nosas condicións de solos ácidos.
Fenoloxía das variedades autóctonas galegas.
Esixencias nutricionais das variedades autóctonas galegas.
Viticultura de precisión.

Resultados de investigación