Oceanografía Xeolóxica e Bioxeoquímica

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986812649
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Dinámica sedimentaria.
Caracterización de ambientes sedimentarios.
Evolución da liña de costa.
Impacto ambiental.
Cartografía de fondos mariños.
Paleoceanografía, Paleoclimatoloxía e Cambio Global.
Bioxeoquímica mariña.
Análise xeoquímico e mineralóxico de sedimentos.
Medidas de aforo.
Palabras chave
Dinámica sedimentaria, sedimentoloxía, procesos litorais, evolución costeira, cartografía , xeomorfoloxía costera e litoral, paleoceanografía, paleoclimatoloxía, Cambio Global, bioxeoquímica mariña, análise xeoquímico e mineralóxico, medidas de aforo, granulometría, micropaleontoloxía, foraminíferos, estratigrafía, xeoquímica planetaria, cuaternario, procesos sedimentarios, medios litorais e mariños

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise xeoquímico e mineralóxico de sedimentos.
Análise granulométrico de sedimentos.
Deseño de campañas de xeoloxía mariña.

Resultados de investigación