Organización e Comercialización

Datos xerais

Data de alta
09/03/2005
Códigos de adscrición de centro
104
Código
OC2

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. Campus Universitario As Lagoas s/n. 32004. Ourense
Teléfono
988368738
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Marketing turístico.
Turismo senior.
Turismo de interior.
Turismo termal.
Turismo de cine e series de televisión.
Turismo accesible.
Turismo médico.
Risco e resiliencia do turismo.
Turismo sostible e cambio climático.
Palabras chave
Turismo, termal, sénior, márketing, imaxe, saúde, comportamento do consumidor/a, tecnoloxía turística

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Asesoramento e elaboración de proxectos en turismo (sénior, termal, saúde)
- Desenvolvemento de proxectos de investigación en turismo.
- Deseño de estratexias de promoción de destinos turísticos.
- Estudo de imaxe de destinos turísticos.
- Estudos de márketing de servizos turísticos.
Outros servizos
- Elaboración de estudos de mercados e márketing.
- Elaboración de plans estratéxicos e de acción.

Membros de grupo

Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Organización de empresas
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Miembro
Comercialización e invest. de mercados
Coordinador/a
Comercialización e invest. de mercados
Miembro

Resultados de investigación