Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos

Contact

Enderezo
FACULTAD DE CIENCIAS
Campus Universitario As Lagoas, S/N
32004 Ourense
Teléfono
988368899
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Aerobioloxía.
-Estudo do pole e aeroalérxenos da atmosfera.
Melisopalinoloxía.
-Caracterización e tipificación da orixe botánica de meles.
-Caracterización físico-química e organoléptica de meles.
Fenoloxía.
-Comportamento fenolóxico de cultivos e especies silvestres.
-Estado fitosanitario de cultivos.
-Influencia do cambio climático sobre cultivos e especies autóctonas.
-Modelos predictivos do inicio das fases fenolóxicas de cultivos.
Palabras chave
Fenoloxía, melisopalinoloxía, fitosanitarios, aeroalérxenos, aerobioloxía, alergoloxía, alerxias, esporas, pole, cambio climático, apicultura, mel

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Aerobioloxía.
-Elaboración de predicións sobre o contido de pole no aire das principais cidades galegas e os seus calendarios polínicos.
-Determinación do nivel de aeroalérxenos no aire.
Melisopalinoloxía.
-Control de calidade dos produtos apícolas.
-Deseño de explotacións apícolas.
Fenoloxía.
-Determinación do estado fitosanitario dos viñedos (podredemia gris, oídio e mildeu) dos viñedos.
-Detección de alterneirosis en cultivos de pataca e determinación do estado fitosanitario de pataca almacenada.
-Datas de aplicación de tratamentos fitosanitarios de cultivos (pataca, viñedos).
-Predición da colleita de uva.

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Nutrición y bromatologia
Colaborador/a
Botánica
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Edafología y química agrícola
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Coordinador/a
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
sen asignacion
Botánica
sen asignacion
Edafología y química agrícola
Miembro

Resultados de investigación