Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos

Contact

Enderezo
FACULTAD DE CIENCIAS
Campus Universitario As Lagoas, S/N
32004 Ourense
Teléfono
988368899
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Aerobioloxía.
-Estudo do pole e aeroalérxenos da atmosfera.
Melisopalinoloxía.
-Caracterización e tipificación da orixe botánica de meles.
-Caracterización físico-química e organoléptica de meles.
Fenoloxía.
-Comportamento fenolóxico de cultivos e especies silvestres.
-Estado fitosanitario de cultivos.
-Influencia do cambio climático sobre cultivos e especies autóctonas.
-Modelos predictivos do inicio das fases fenolóxicas de cultivos.
Contaminación de solos e augas por metais pesados e o seu efecto sobre os microorganismos
Fitosanitarios e contaminantes emerxentes en solos e augas
Nanoremdiación e fitoremediación
Presenza, acumulación e transferencia de mercurio e metilmercurio entre compoñentes bióticos e abióticos de ecosistemas terrestres e acuáticos.
Biodiversidade e actividade microbiana en solos
Aproveitamento de residuos para a agricultura
Palabras chave
Fenoloxía
melisopalinoloxía
fitosanitarios
aeroalérxenos
aerobioloxía
alergoloxía
alerxias
esporas
pole
cambio climático
apicultura
mel
metais pesados
antibioticos
viñedos
cobre
mercurio
plaguicidas
residuos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Aerobioloxía.
-Elaboración de predicións sobre o contido de pole no aire das principais cidades galegas e os seus calendarios polínicos.
-Determinación do nivel de aeroalérxenos no aire.
Melisopalinoloxía.
-Control de calidade dos produtos apícolas.
-Deseño de explotacións apícolas.
Fenoloxía.
-Determinación do estado fitosanitario dos viñedos (podredemia gris, oídio e mildeu) dos viñedos.
-Detección de alterneirosis en cultivos de pataca e determinación do estado fitosanitario de pataca almacenada.
-Datas de aplicación de tratamentos fitosanitarios de cultivos (pataca, viñedos).
-Predición da colleita de uva.
Analises quimcas e microbiolóxicas de solos e augas

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Geodinámica externa
Miembro
Ingeniería química
Subdirector/a 2
Edafología y química agrícola
Miembro
Botánica
Subdirector/a
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Nutrición y bromatologia
Colaborador/a
Edafología y química agrícola
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Botánica
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Edafología y química agrícola
Coordinador/a
Ingeniería química
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Botánica
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación