Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos

Contact

Enderezo
FACULTAD DE CIENCIAS
Campus Universitario As Lagoas, S/N
32004 Ourense
Teléfono
988368899
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Aerobioloxía.
-Estudo do pole e aeroalérxenos da atmosfera.
Melisopalinoloxía.
-Caracterización e tipificación da orixe botánica de meles.
-Caracterización físico-química e organoléptica de meles.
Fenoloxía.
-Comportamento fenolóxico de cultivos e especies silvestres.
-Estado fitosanitario de cultivos.
-Influencia do cambio climático sobre cultivos e especies autóctonas.
-Modelos predictivos do inicio das fases fenolóxicas de cultivos.
Contaminación de solos e augas por metais pesados e o seu efecto sobre os microorganismos
Fitosanitarios e contaminantes emerxentes en solos e augas
Nanoremdiación e fitoremediación
Presenza, acumulación e transferencia de mercurio e metilmercurio entre compoñentes bióticos e abióticos de ecosistemas terrestres e acuáticos.
Biodiversidade e actividade microbiana en solos
Aproveitamento de residuos para a agricultura
Palabras chave
Fenoloxía
melisopalinoloxía
fitosanitarios
aeroalérxenos
aerobioloxía
alergoloxía
alerxias
esporas
pole
cambio climático
apicultura
mel
metais pesados
antibioticos
viñedos
cobre
mercurio
plaguicidas
residuos

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Aerobioloxía.
-Elaboración de predicións sobre o contido de pole no aire das principais cidades galegas e os seus calendarios polínicos.
-Determinación do nivel de aeroalérxenos no aire.
Melisopalinoloxía.
-Control de calidade dos produtos apícolas.
-Deseño de explotacións apícolas.
Fenoloxía.
-Determinación do estado fitosanitario dos viñedos (podredemia gris, oídio e mildeu) dos viñedos.
-Detección de alterneirosis en cultivos de pataca e determinación do estado fitosanitario de pataca almacenada.
-Datas de aplicación de tratamentos fitosanitarios de cultivos (pataca, viñedos).
-Predición da colleita de uva.
Analises quimcas e microbiolóxicas de solos e augas

Membros de grupo

Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Fisiología vegetal
Miembro
Geodinámica externa
Miembro
Ingeniería química
Subdirector/a 2
Edafología y química agrícola
Miembro
Botánica
Subdirector/a
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Nutrición y bromatologia
Colaborador/a
Edafología y química agrícola
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Botánica
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Ingeniería química
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Edafología y química agrícola
Coordinador/a
Ingeniería química
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Botánica
Miembro
Edafología y química agrícola
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación