Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Contact

Enderezo
Facultade de Educación e Traballo Social
Teléfono
988387180
Correo electrónico
Páxina web
http://webx10.webs.uvigo.es/es/investigacion.html#

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Avaliación en procesos cognitivos.
Intervención cognitiva en procesos cognitivos.
Programas de intervención cognitiva para persoas con dificultades de aprendizaxe.
Sistemas de intervención cognitiva na aula para a aprendizaxe colaborativa.
Intervención en aprendizaxes escolares.
Intervención psicopedagóxica en deficiencia mental.

Membros de grupo

Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Desconocida
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Desconocida
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Coordinador/a
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Psicología evolutiva y de la educación
Miembro
Desconocida
Miembro

Resultados de investigación