Reproducción de Moluscos Bivalvos: Metabolismo, Patoloxías, Detoxificación.

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986 812 574
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Estudo do ciclo gametoxénico de moluscos bivalvos.
Análises bioquímicas e metabólicas.
Alteracións histolóxicas e bioquímicas en moluscos bivalvos.
Indicadores histolóxicos e moleculares de contaminación.
Palabras chave
Ciclo gametoxénico, alteracións histolóxicas, indicadores histolóxicos, metabolismo, bivalvos, análise bioquímica, moluscos, contaminación

Resultados de investigación