Saúde, Sexualidade e Xénero

Datos xerais

Data de alta
20/10/2011
Códigos de adscrición de centro
105
Código
PT1

Contact

Enderezo
Facultade de Ciencias da Educación - Doutor Temes, s/n - 32004 - Ourense
Teléfono
988387121
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Sexualidade e educación sexual:
-Sexualidade en mozos e adolescentes.
-Preservativo feminino.
-Abusos sexuais a menores.
-Sexualidade en maiores e postinfartados.
-Programa agarimos: programa coeducativo de desenvolvemento psicoafectivo e sexual.
Infección vih:
-Infección vih en adolescentes e mozos.
-Infección vih/sida en prisión.
-Infección vih/sida nas mulleres.
Xénero e coeducación:
-Estereotipos de xénero.
-Sexismo.
-Violencia escolar: bullying.
-Identidade, diversidade sexual e modelo heteronormativo.
Violencia de xénero:
-Violencia sexual.
-Violencia contra as mulleres.
-Dating violence.
Promoción da saúde biopsicosocial:
-Actitudes, trazos de personalidade e autoestima.
-Drogodependencias e outras adiccións.
-Trastorno da conducta alimentaria (tca) e sexualidade.
Palabras chave
Sexualidade, xénero, saúde

Membros de grupo

Psicología básica
Miembro
Personalidad, eval. y trat. psicológicos
Coordinador/a
Personalidad, eval. y trat. psicológicos
Miembro
Personalidad, eval. y trat. psicológicos
Miembro
Teoría e historia de la educación
Miembro
Desconocida
sen asignacion
Personalidad, eval. y trat. psicológicos
sen asignacion

Resultados de investigación