Sistemas Informáticos de Nova Xeración

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Intelixencia Artificial
Aprendizaxe automático
Minería de textos e bases de datos
Bioinformática
Palabras chave
Razoamento baseado en casos, Axentes e sistemas multiaxente, Computación evolutiva, Representación e adquisición de coñecemento
Clasificadores, Agrupamento, Conxuntos de clasificadores, Aprendizaxe continuo
Filtrado anti-spam, Minería de textos biomédicos, Procesamento de linguaxe natural, Integración de datos biolóxicos e clínicos a gran escala
Xenómica, Metaxenómica, Proteómica, Metabolómica, Minería de redes biolóxicas

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Inteligencia artificial:
Desenvolvemento e aplicación de técnicas e algoritmos que permitan resolver problemas que, por agora, resolven mellor os seres humanos.
Concretamente, traballamos en razoamento baseado en casos, a representación do coñecemento, axentes intelixentes e a computación evolutiva para a resolución de problemas de optimización.
Aprendizaxe automático:
Subrama da Intelixencia Artificial, no que levamos a cabo o desenvolvemento e aplicación de técnicas e algoritmos a problemas que teñen que ver co descubrimento de coñecemento e a creación de modelos de predición automática a partires de grandes cantidades de datos.
Minería de textos e bases de datos:
Desenvolvemento e aplicación de técnicas para o recoñecemento da linguaxe natural, escrita por persoas, por parte das computadoras, aplicadas ó filtrado de correo lixo (spam) ou a extracción automática de información da literatura biomédica.
Bioinformática:
Desenvolvemento e aplicación de técnicas para a resolución de problemas biolóxicos mediante computadores. Normalmente traballamos con grandes cantidades de datos procedentes de experimentos que xeran moita información (high throughput) ou con bases de datos biolóxicas abertas e dispoñibles para a comunidade científica.

Membros de grupo

Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Subdirector/a
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Coordinador/a
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Subdirector/a 2
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Desconocida
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro
Lenguajes y sistemas informáticos
Miembro

Resultados de investigación