Xenética de Poboacións e Citoxenética

Datos xerais

Coordinador
Data de alta
01/01/1998
Códigos de adscrición de departamento
D00c03
Códigos de adscrición de centro
302
Código
XB2

Contact

Enderezo
Facultade de bioloxía (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende).
Teléfono
986 812 568
Correo electrónico
Páxina web
http://genxb2.webs.uvigo.es/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Desenvolvemento de modelos para comprender a base xenética dos trazos cuantitativos e as aplicacións da xenética á conservación da biodiversidade
Xenética molecular evolutiva
Especiación e adaptación en gasterópodos intermareais, incluidos os xéneros Littorina e Nucella
Desenvolvemento de novas estatísticas para estimar os efectos da selección sexual e o illamento sexual
Mecanismos de hibridación e illamento reprodutivo en organismos mariños
Aplicación de conceptos e modelos da teoría da información ao estudo de 1) Selección sexual e natural 2) Detección de patróns xenómicos evolutivos en virus
Análise dos cambios cromosómicos que acompañan á especiación en diferentes familias de bivalvos e estudo dos fenómenos de hibridación entre especies de mexillón e entre especies de ameixas.
Conservación xenética dos salmónidos
Múltiples métodos de corrección de probas: FWER, FDR e métodos baseados en permutación.
Palabras chave
Xenética de poboación e cuantitativa
xenética molecular
citoxenética
evolución
xenética de conservación
peixes e mariscos
Drosophila
virus

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Análise xenética de especies mariñas (identificación, sexado, etc).
Análise estatística de datos xenómicos, transcriptómicos, proteómicos, etc.
Consultoría en modelado e simulación de problemas biolóxicos.
Desenvolvemento de aplicacións Java para a docencia virtual en xenética e evolución.

Membros de grupo

Genética
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Genética
Personal Apoio
Genética
Miembro
Desconocida
Miembro
Genética
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
Bioquímica y biología molecular
Personal Apoio
Genética
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Colaborador/a
Genética
Personal Apoio

Resultados de investigación