Xeoloxía Mariña e Ambiental

Contact

Enderezo
Facultade de ciencias do mar (campus de Vigo, Lagoas-Marcosende)
Teléfono
986 812 004
Correo electrónico
Páxina web
http://www.geoma.net/

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
A evolución do clima nos últimos 30 a 200 k anos (Global Change) e as súas implicacións para a avaliación do quecemento global e da variabilidade climática.
XIZC, xestión integrada da zona costeira: impacto ambiental, enxeñaría costeira, contaminación, con especial énfase na comprensión ampla da dinámica das rías galegas.
Prospección de recursos xeolóxicos mariños.
Riscos xeolóxicos mariños.
Hidroxeoloxía.
Levantamento xeofísico (acústico, magnético e eléctrico) e análise de datos xeoquímicos. Adquisición, análise, procesamento e modelaxe numérica das condicións de inchazo e de transporte en ambientes sedimentarios mariños.
Palabras chave
Sedimentoloxía
propiedades físicas dos sedimentos
petroloxía
caracterización xeoquímica
cartografía temática sísmica
alta resolución
hidrodinámica e dinámica sedimentaria
impacto ambiental
técnicas acústicas e mostraxe
magnetismo ambiental
paleomagnetismo
magnetostratigrafía

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
- Sedimentoloxía:
Modelización e estudo de medios sedimentarios actuais.
Calidade ambiental dos medios sedimentarios.
- Cartografías:
Levantamentos batimétricos.
Cartografías temáticas e gis/xis.
Mapas de sensibilidade ambiental.
- Caracterización sismoacústica do sedimento de fondo e do subsolo mariño (<200m)
Ecosonda multifeixe.
Sonar de barrido lateral.
Perfilador de fondo (sonda
paramétrica).
Dragas: shipeck, van veen, box-corer.
Testificadores de pistón e gravidade.
- Caracterización das propiedades físicas dos sedimentos:
Tamaño (granulometría por tamizaxe e nefelometría raios x de baixo ángulo).
Textura e forma por análise de datos sem/bs.
Color.
Densidade.
Propiedades magnéticas dos sedimentos: susceptibilidade, propiedades remanentes.
Densidade gamma.
Vp.
Resistividade.
- Caracterización xeoquímica dos sedimentos:
Carbometrías.
Contido en materia orgánica.
Caracterización xeoquímica de mostras.
Avaliación da contaminación por metais pesados.
Caracterización mineralóxica POR difracción de raios x.
- Petroloxía:
Caracterización mineralóxica das rocas igneas, metamórficas e sedimentarias sobre lámina delgada (microscopía óptica e sem).
Mineraloxía por difracción de raios x.
- Hidrodinámica e enxeñería de costas:
Medición de correntes e ondada.
Medición de perfil e forma en planta en praias.
Modelización da ondada.
Modelización das condicións de equilibrio das praias.
- Datacións de sedimentos e restos arqueolóxicos:
Paleomagnetismo e arqueomagnetismo por desimanación térmica e por campos alternos.
Interpretación e calibración de datos radiocarbónicos.
Micropaleontoloxía.
Pb.
Cs.
- Informes de impacto ambiental:
Avaliación, efecto e incidencia.
Medidas preventivas e correctoras.

Membros de grupo

Geodinámica externa
Miembro
Estratigrafía
Miembro
Estratigrafía
Miembro
Estratigrafía
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Desconocida
Miembro
geodinámica (sustituida)
Personal Apoio
Desconocida
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Estratigrafía
Miembro
Desconocida
Miembro
Desconocida
Personal Apoio

Resultados de investigación