Adela Alvaredo López-Vizcaíno

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría química
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida