ADRIÁN FERNÁNDEZ BALADRÓN

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar
Nome da área de adscrición
Física de la tierra
Códigos UNESCO
OCEANOGRAFIA FISICA (ver 5603.04)

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Estudo da dinámica da circulación en Galicia, a modelización dos sistemas mariños nos seus aspectos hidrodinámicos, de produtividade primaria e de contido en nutrientes.
Oceanografía operacional, deseño, colocación e supervisión de plataformas oceanográficas de envío de datos en tempo real, incluíndo un sistema de radar HF e boias oceanográficas e de calidade de augas en zonas interiores, rías e na plataforma continental.
Interaccións entre a oceanografía física e as outras ramas da oceanografía, sexa nos seus aspectos xeolóxicos, químicos ou biolóxicos
Palabras chave
Dinámica da circulación en Galicia
Interacción física-biología
Circulación mariña
Oceanografía operacional
Radar HF

Perfís externos

ORCID ID
0001-6795-4261

Resultados de investigación