AIDA ROSENDE PEREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS
MEDIOS AUDIOVISUALES

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-3740-6349

Resultados de investigación