ALBA PEREZ PEREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría química
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación