ALBA QUINTAIROS SOLIÑO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tradución e lingüística
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución
Nome da área de adscrición
Desconocida
Códigos NABS
I+D relativa ás Humanidades
Códigos UNESCO
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y CULTURA
TRADUCCION
ANALISIS LITERARIO

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
tradución cultural
tradución de narrativas gráficas
representación da alteridade na cultura popular
fraseoloxía comparada
análise da Literatura Infantil e Xuvenil (LIX)
transculturalidade do media-mix xaponés dende unha perspectiva paratradutolóxica
poscolonialismo.
Palabras chave
tradución
paratradución
cultura popular
alteridade
Literatura Infantil e Xuvenil (LIX)
manga
anime
estudos xaponeses
estudos literarios
fraseoloxía.

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-0064-1695
WoK ResearcherID
AAP-2820-2021
Scopus Author ID
57224734044

Resultados de investigación