ALBA QUINTAIROS SOLIÑO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Tradución e lingüística
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución
Nome da área de adscrición
Desconocida
Códigos NABS
I+D relativa ás Humanidades
Códigos UNESCO
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y CULTURA
TRADUCCION
ANALISIS LITERARIO

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
tradución cultural
tradución de cómics
representación da alteridade na cultura popular
fraseoloxía comparada
análise da Literatura Infantil e Xuvenil (LIX)
transculturalidade do media-mix xaponés dende unha perspectiva paratradutolóxica.
Palabras chave
tradución
paratradución
cultura popular
alteridade
Literatura Infantil e Xuvenil (LIX)
manga
anime
estudos xaponeses
estudos literarios
fraseoloxía.

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-0064-1695
WoK ResearcherID
AAP-2820-2021
Scopus Author ID
57224734044

Resultados de investigación