ALEJANDRA LAGO CAMESELLE

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Xeoloxía e xeofísica mariñas
Adquisición, procesado e interpretación de datos xeofísicos
Estrutura tectónica e xeodinámica de marxes diverxentes
Evolución tectono-estratigráfica en cuncas sedimentarias

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-9601-6482
WoK ResearcherID
C-6643-2012
Scopus Author ID
55914708700

Resultados de investigación