Alexandre Rubira Pérez

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría química
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida

Perfís externos

ORCID ID
0009-0003-5270-4392