ANA CANABAL ABALO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico