ANA MARIA VAZQUEZ ALEJOS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
GPRS
GSM
UMTS
GPS
TV
DVB
FM
RADIOFRECUENCIA
RUIDO IMPULSIVO
EHF
40GHz
60GHz
ELECTRONICA
COMUNICACION

Resultados de investigación