Andrea Parente Sendín

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-1176-5055
Scopus Author ID
57908180700

Resultados de investigación