ANDRES RODRIGUEZ SEIJO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Códigos NABS
Medioambiente
Agricultura
Códigos UNESCO
BIOLOGIA DE SUELOS
BIOLOGIA ANIMAL (ZOOLOGIA)
CIENCIAS DEL SUELO (EDAFOLOGIA)
METALES
TOXICOLOGIA
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Contaminantes emerxentes (microplásticos, nanomateriais, pesticidas, etc).
SUITMAs (Solos urbáns, mineiros, industriais e de uso militar)
Ecotoxicoloxía terrestre
Palabras chave
Solos agrícolas
miñocas
microplásticos
elementos potencialmente tóxicos
chumbo
áreas militares
avaliación de riscos
solos urbáns e industriais

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-4868-3069
WoK ResearcherID
P-6782-2014
Scopus Author ID
55964622600

Resultados de investigación