ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Análise e intervención psicosocioeducativa
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACION - OURENSE
Nome da área de adscrición
Psicología básica
Códigos UNESCO
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
PROCESOS COGNITIVOS
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
estratexias de aprendizaxe
metamemoria
comprensión lectora
motivación académica

Resultados de investigación