ARTAI ANTÓN SANTOS LÓPEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Palinoestratigrafía e Paleobotánica Xurásica
Palabras chave
Palinoloxía
Paleobotánica
Xurásico
Mesozoico
Palinoestratigrafía

Resultados de investigación