BURGHARD BALTRUSCH

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía galega e latina
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Filologías gallega y portuguesa
Resumo curricular
Burghard Baltrusch é professor de Literaturas Lusófonas e presidente da I Cátedra Internacional José Saramago na Universidade de Vigo. É investigador principal do grupo BiFeGa-GAELT da mesma universidade, onde desenvolve projectos sobre as obras de Fernando Pessoa e José Saramago, a poesia actual e a teoria da tradução. Coordena actualmente o projecto Poesía actual y política (POEPOLIT, FFI2016-77584-P), financiado pelo Ministério de Economia e Competitividade da Espanha. Foi presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos, coordenou vários programas de doutoramento e congressos internacionais. Entre outros livros, publicou ou (co)editou Bewußtsein und Erzählungen der Moderne im Werk Fernando Pessoas (Peter Lang, 1997), Kritisches Lexikon der Romanischen Gegenwartsliteraturen (5 vols., coed. com W.-D. Lange et al., G. Narr-Verlag, 1999), Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry (coed. com I. Lourido, Peter Lang, 2012), Lupe Gómez: libre e estranxeira - Estudos e traducións (Frank & Timme, 2013), O que transformou o mundo é a necessidade e não a utopia - Estudos sobre utopia e ficção em José Saramago (Frank & Timme, 2014). Mais publicações em https://uvigo.academia.edu/BurghardBaltrusch.
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS
FILOLOGIA (ver 5702.01)
TRADUCCION
ANALISIS LITERARIO
ESTILO Y ESTETICA LITERARIOS (ver 5705.12)
FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO
ESTETICA
Correo electrónico
Presentación web
https://uvigo.academia.edu/BurghardBaltrusch
https://catedrasaramago.webs.uvigo.gal
https://bifega.webs.uvigo.es

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Teoría e literatura das vangardas e do postmodernismo, Teoría da literatura, Teoría da tradución, Estudos de xénero, Tradución cultural e literaria, obra de Fernando Pessoa, obra de José Saramago, poesía actual en lingua portuguesa, galega, castelá, alemá e inglesa
Palabras chave
Vangardas, postmodernismo, Teoría da literatura, Teoría da tradución, Estudos de xénero, Tradución cultural e literaria, Fernando Pessoa, José Saramago, poesía actual

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-6330-4907
WoK ResearcherID
G-7271-2019
Scopus Author ID
38160912500

Resultados de investigación