BURGHARD BALTRUSCH

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía galega e latina
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución
Nome da área de adscrición
Filologías gallega y portuguesa
Códigos NABS
I+D relativa ás Humanidades
I+D relativa ás Ciencias Sociais
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS
FILOLOGIA (ver 5702.01)
TRADUCCION
ANALISIS LITERARIO
ESTILO Y ESTETICA LITERARIOS (ver 5705.12)
FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO
ESTETICA
Correo electrónico
Presentación web
https://uvigo.academia.edu/BurghardBaltrusch
https://catedrasaramago.webs.uvigo.gal
https://bifega.webs.uvigo.es

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Teoría e literatura das vangardas e do postmodernismo, Teoría da literatura, Teoría da tradución, Estudos de xénero, Tradución cultural e literaria, obra de Fernando Pessoa, obra de José Saramago, poesía actual en lingua portuguesa, galega, castelá, alemá e inglesa
Palabras chave
Vangardas, postmodernismo, Teoría da literatura, Teoría da tradución, Estudos de xénero, Tradución cultural e literaria, Fernando Pessoa, José Saramago, poesía actual

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-6330-4907
WoK ResearcherID
G-7271-2019
Scopus Author ID
38160912500

Resultados de investigación