CARMEN GONZALEZ BARREIRO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Nome da área de adscrición
Nutrición y bromatologia
Códigos UNESCO
QUIMICA ANALITICA
Correo electrónico

Research results