CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Botánica
paleoecoloxía
paleoclimatoloxía
bioloxía floral
humedais

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8191-3001
Scopus Author ID
57219417208

Resultados de investigación