CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Research results