CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Botánica
paleoecoloxía
paleoclimatoloxía
bioloxía floral
humedais

Resultados de investigación