CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
BIOLOGIA VEGETAL (BOTANICA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Pollen, dinoflagellate cysts, Non-pollen palynomorphs, coastal and marine ecosystems, mountain systems, peats and lakes

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8191-3001
WoK ResearcherID
H-2948-2015
Scopus Author ID
57219417208

Resultados de investigación