CATARINA SANTOS PIRES LOURENCO LOPES

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación