CLARA ASUNCION TOVAR RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Nome da área de adscrición
Física aplicada
Códigos UNESCO
EQUILIBRIOS TERMODINAMICOS
LIQUIDOS (ver 2210.18)
RELACIONES TERMODINAMICAS
CAMBIOS DE ESTADO
Correo electrónico

Research results