CLARA ASUNCION TOVAR RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Nome da área de adscrición
Física aplicada
Códigos UNESCO
EQUILIBRIOS TERMODINAMICOS
LIQUIDOS (ver 2210.18)
RELACIONES TERMODINAMICAS
CAMBIOS DE ESTADO
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Mezclas Líquidas, Termodinamica de Disoluciones

Resultados de investigación