CLARA ISABEL FERNANDEZ RODICIO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACION - OURENSE
Nome da área de adscrición
Didáctica y organización escolar
Correo electrónico

Resultados de investigación