CLAUDIA CAMPILLO CORA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Biodiversidade e actividade microbiana en solos
Contaminación de solos e augas por metais pesados e o seu efecto sobre os microorganismos
Aproveitamento de residuos para a agricultura
Fitosanitarios e contaminantes emerxentes en solos e augas
Palabras chave
Microorganismos do solo
metais pesados
comunidades bacterianas
crecemento bacteriano
tolerancia das comunidades inducida por contaminación (PICT)
avaliación de riscos
remediación
subproductos

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8239-3896
WoK ResearcherID
ERI-4057-2022
Scopus Author ID
57196234593

Resultados de investigación