DANIEL REY GARCIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar
Nome da área de adscrición
Estratigrafía
Códigos NABS
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINACIADO CÓS FONDOS XERAIS DE UNIVERSIDADES(FGU)
Medioambiente
I+D relativa ás Ciencias Naturais
Educación
Códigos UNESCO
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
ESTRATIGRAFIA (ver 5505.12)
ESTRATIGRAFIA (ver 2506.19)
PALEOCLIMATOLOGIA
Geología marina - Dinámica sedimentaria
PALEOMAGNETISMO
PETROLOGIA SEDIMENTARIA
Correo electrónico
Presentación web
Daniel Rey é o director do Campus do Mar e do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo desde Xullo de 2018. ¡
Graduase como xeólogo na UCM en 1985 e obtén o doutoramento na Universidade de Birmingham ( UK) en 1992. Uniuse á Universidade de Vigo en 1993.
Coordina o grupo de investigación de Xeoloxía Mariña e Ambiental, onde fundou o Laboratorio de Paleomagnetismo en 1995 e promoveu os estudos de Magnetismo Ambiental en España

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
(1) uso de técnicas xeofísicas magnéticas aplicadas á evolución do clima nos últimos 30 a 200 k anos e as súas implicacións para a avaliación do cambio global e da variabilidade climática
(2) xestión integral da zona costeira, fundamentalmente impacto ambiental, enxeñería costeira e contaminación
(3) a dinámica integral da marxe continental ibérica NW
(4) Paleomagnetismo das series continentais vermellas de idade permiña e triásica
Palabras chave
Magnetismo ambiental, paleomagnetismo e magnetostratigrafia, sedimentoloxía, dinámica sedimentaria dos recursos minerais mariños, xeoloxía mariña, diagnóstico precoz

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-9309-2562
WoK ResearcherID
D-6829-2018
Scopus Author ID
7005036537

Resultados de investigación