DIEGO SALGUEIRO OTERO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Vicerreitoría de investigación
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Adaptación socio-ecolóxica ao cambio climático en sistemas pesqueiros de pequena escala
Palabras chave
Cambio climático
adaptación
sistemas socio-ecolóxicos
aproximación por estructura en rede
resiliencia
pesca artesanal