DUARTE AUGUSTO DIAS LORENZO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Aerobioloxía.
Elaboración de predicións sobre o contido de pole no aire das principais cidades galegas e os seus distintos calendarios polínicos.
Determinación do nivel de aeroalérxenos no aire.
Palabras chave
Polen, alérxenos, polinose, rinoconxuntivite, aerobioloxía, variables meteorolóxicas, modelos de predición, cambio climático

Perfís externos

ORCID ID
0009-0005-1509-5641