EDUARDO BALVIS OUTEIRIÑO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría de sistemas e automática
Nome do centro de adscrición
E. S. DE ENXEÑERIA INFORMATICA - OURENSE
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación