EDUARDO RODRIGUEZ BANGA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
OTRAS (ESPECIFICAR)

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
procesado do sinal
codificación de voz
síntese de voz
conversión texto-voz
modelado prosódico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-7989-4526
Scopus Author ID
6506807946

Resultados de investigación